Oferta

OFERTA.

Strona Główna >> Oferta >> Remonty i Wykończenia Wnętrz, Nieruchomości.
>> Obróbka Cyfrowa, Strony WWW, Komputery.
>> Kredyty, Pożyczki, Finansowanie.

 • Roboty remontowe i wykończeniowe, drobne naprawy (elektryczne, hydrauliczne, itp);
 • Nadzór nad pracami remontowymi i budowlanymi przez firmy zewnętrzne;
 • Nadzór nad stanem technicznym budynku;
 • Organizacja i nadzór nad wykonaniem kontroli okresowych stanu technicznego budynków oraz instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne;
 • Współpraca i nadzór nad firmami obsługującymi nieruchomość (usługi porządkowe, remontowe, serwisowe);
 • Zarządzanie dokumentacją, prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • Odczyty liczników, rozliczenie eksploatacyjne, sporządzanie arkuszy kalkulacyjnych kosztów eksploatacyjnych;
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji budynku;
 • Opracowywanie strategii remontowej dla zarządzanych budynków;
 • Pozyskiwanie finansowania na zakup, remonty i rozbudowy nieruchomości;
 • Poszukiwanie najemców, kupców i dzierżawców;
 • Pozyskiwanie ofert na prace remontowe, wykonywanie obmiarów przed-wykonawczych i po-wykonawczych;
 • Rysunki techniczne nieruchomości, aktualizacje rzutów, dokumentacja fotograficzna;
 • Tworzenie stron WWW i ich aktualizacja;
 • Inne prace związane z nieruchomościami.

Zajmujemy się także obróbką cyfrową i kredytami.